----------------------------------------------------------------------------------------

current;

Line, Surface and Rhythm
BABEL Visningsrom for Kunst, Trondheim, Norway
Opening: 12th February 2016, 0700 PM
12. Feb - 21. Feb. 2016

“I explore various kinds of pictorial languages inspired by my current environment. It could be just a simple component of painting such as line, colour, texture and rhythm”.

Den sør-koreanske kunstneren Hyojun Hyun søker i sitt arbeid å fange flyktige og mystiske øyeblikk fra hverdagsliv og reiser, i det de endres fra det velkjente til det ekstraordinære. I utstillingen presenterer han en samling abstrakte studier på papir, malerier i mindre format og bearbeidede objekter. Hyojun benytter seg av representasjon, men bearbeider også minner fra vandringer gjennom ulike byer: graffiti på vegger, nedslitte steder preget av tilfeldige hendelser, mennesketomme steder.

Abstract Studies Abstract Studies 2016, 29.5 x 21cm, Acrylic on paper